Enginious

Zarząd ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi ogłasza o przekształceniu spółki ENGINIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi (KRS 0000805011) do formy spółki akcyjnej, działającej pod firmą: ENGINIOUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Łodzi (KRS:0001007157).

Przekształcenie zostało wpisane do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd
Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2
stycznia 2023 r.